Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

AVG-wetgeving

AVG-wetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG-wet gelden. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor onze branche en de wijze waarop er met data omgegaan zal worden. Zijn uw klanten op de hoogte welke data u over hen verzamelt? Maar ook bewaart en gebruikt? Heeft u toestemming om deze data te gebruiken? En wanneer dat nog niet het geval is, welke acties dient u dan te ondernemen. Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de wet?

AVG-wet Intermail bv | Intermail

De AVG-wet

De Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) schrijft bedrijven voor hoe met de data van Europese burgers om te gaan. Wat dit betekent en waar u rekening mee dient te houden, zetten we voor u uiteen.

Zeggenschap data

Consumenten krijgen door de nieuwe wet meer zeggenschap over hun data. Ze krijgen het recht al hun persoonlijke gegevens in te kunnen zien.

Dit artikel heeft grote gevolgen voor alle bedrijven in Europa. Het betreft een Europese wet. Heel veel bedrijven beschikken over gegevens waarvan klanten niet weten dat ze die hebben. Daarnaast worden klanten niet altijd juist geïnformeerd over het corrigeren of verwijderen van datagegevens. Bovendien mogen gegevens, welke niet perse nodig zijn voor uw dienstverlening, alleen gebruikt worden en opgeslagen worden wanneer klanten daar expliciet toestemming voor hebben geven.

Inzage datastromen

Tijd om in actie te komen. Is bij u bekend van al uw klanten welke informatie er is opgeslagen? En daarnaast waar het is opgeslagen? Wat gebeurt er met de data en heeft u toestemming om het te gebruiken?

In kaart brengen datastromen

Het in kaart brengen van uw datastromen is een intensieve bezigheid. Een bezigheid die zich veelal richt op meerdere kanalen en systemen. Ook het gebruik van data moet je kunnen verantwoorden. Data die u op platforms deelt of middels andere kanalen verzamelt. U kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

Toegankelijk maken persoonsgegevens

Nadat alle datastromen in kaart zijn gebracht dient u keuzes te maken over hoe de nieuwe privacywet geïmplementeerd gaat worden. Door inzage en aanpassingen van informatie voor klanten eenvoudig te maken, draagt u bij aan een positieve online ervaring. Dit kunt u bijvoorbeeld via een klantpagina met een eigen profiel inrichten. Hoogstwaarschijnlijk zullen veel bedrijven investeren in nieuwe software die data van verschillende plekken koppelt en toegankelijk maakt. Uiteraard op een veilige manier waardoor de data niet openbaar wordt en op straat komt te liggen.

Personaliseren met toestemming

In onze branche wordt gebruik gemaakt van personalisering om klanten gepersonaliseerde informatie te kunnen bieden. Dit mag straks niet meer stilzwijgend en geautomatiseerd gebeuren. Alleen als klanten expliciet toestemming hebben gegeven, mag u de data gebruiken. De AVG-wet moedigt bedrijven aan op dit soort vragen een antwoord te hebben. Zorg dat u klanten overtuigt dat het gebruik van gegevens in beider belang is. Wees open en helder over wat er met de data gebeurt.

Documenteren

Alle procedures met betrekking tot het opslaan en gebruik van data, dienen intern goed te worden vastgelegd. Op die wijze kunt u aantonen dat u daadwerkelijk toestemming heeft verworven. Daarnaast ook dat data niet langer wordt bewaard dan nodig. En tenslotte dat data niet op andere wijze wordt gebruikt als afgesproken.

Hoge boetes

We raden u aan een projectteam te vormen. Een team dat kennis over de AVG-wet en de gevolgen van deze wet in kaart brengt. De gevolgen van een overtreding zijn namelijk enorm. Aangezien de Nederlandse wet wordt vervangen door een Europese wet zal er zeker strenger worden toegezien en controle volgen op de uitvoering. Wanneer men de wet toch overtreedt, riskeert men hoge boetes. De boetes kunnen oplopen tot wel € 20.000.000. Voor bedrijven met meer dan een half miljard omzet kan dit maximaal 4% van de jaaromzet, per overtreding, betekenen.

Overleggen met leveranciers

Het verwerken van gegevens gebeurt veelal in software van externe partijen. Dus het is belangrijk om ook te overleggen met deze partijen. Hebben zij alles op orde? Intermail volgt alle ontwikkelingen op de voet en informeert proactief over veranderingen en kansen met betrekking tot data, klantbeleving en optimalisatie.

De autoriteit persoonsgegevens geeft uitgebreide informatie over dit onderwerp. Hier leest u meer.

Contact opnemen

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze mensen staan altijd voor u klaar. We laten u graag zien waar Intermail het verschil maakt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag direct een offerte aan!