Ga naar de inhoud
Search
Close this search box.

Aanpassing code Postfilter

Dankzij Stichting Postfilter kunnen bedrijven en organisaties hun verzendbestanden voor ongevraagde geadresseerde reclamepost eenvoudig opschonen en up-to-date houden.

Bent u voorbereid op de aanpassing Code Postfilter?

Met ingang van 1 april a.s. is de Aanpassing code Postfilter van kracht. Deze aanpassing biedt afzenders van geadresseerde reclamepost duidelijke richtlijnen en is meer specifiek dan voorheen. Wie ongevraagde geadresseerde reclamepost verstuurt, is wettelijk verplicht om de registers van Postfilter en het Nationaal Overledenenregister te raadplegen. Via deze weg geven consumenten door welke post ze niet langer willen ontvangen.

Stichting Postfilter is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en bestaat uit twee domeinen (postfilter.nl & nationaaloverledenenregister.nl). Via Postfilter geven consumenten aan welke ongevraagde geadresseerde reclamepost niet meer welkom is. Via het Nationaal Overledenenregister kunnen nabestaanden een overlijden doorgeven. Zo hebben bedrijven en organisaties de benodigde informatie om hun post aan deze persoon te stoppen. De regels zijn vastgelegd in de Code Postfilter en naleving wordt gecontroleerd door Stichting Reclame Code.

Dankzij Stichting Postfilter kunnen bedrijven en organisaties hun verzendbestanden voor ongevraagde geadresseerde reclamepost eenvoudig opschonen en up-to-date houden. Het doel: de wensen respecteren van consumenten die deze post niet meer willen ontvangen.

Aanpassing-code-Postfilter | Intermail

Wanneer moet Postfilter worden geraadpleegd?

Bedrijven en organisaties die in Nederland ongevraagd geadresseerde reclamepost versturen, zijn verplicht om het meest recente Postfilter-register te gebruiken. Met de Postfilter-bestanden kunt u uw verzendlijsten ontdubbelen. Zo weet u zeker dat u de wensen van consumenten respecteert op het gebied van geadresseerde reclamepost.

Wanneer moet het Nationaal Overledenenregister worden geraadpleegd?

Als u in Nederland geadresseerde reclamepost verstuurt, bent u verplicht het Nationaal Overledenenregister te raadplegen. Hierin registreren nabestaanden de gegevens van overleden personen, zodat de post aan hen zo snel mogelijk kan worden gestopt.

Hoe kan Postfilter worden geraadpleegd?

Om Postfilter te gebruiken, heeft u een zakelijk account nodig. Deze vraagt u aan bij Postfilter voor bedrijven (https://bedrijven.postfilter.nl). Via uw account kunt u vervolgens de meest recente bestanden downloaden of een automatische bestandsuitwisseling opzetten.

Behandeling klachten binnen vier weken

Ontvangt u een klacht dan krijgt u vier weken de tijd om een klacht over geadresseerde reclamepost te onderzoeken en de klager hierover te informeren. De nu nog geldende termijn van twee weken is erg krap. De termijn is aangepast om afzenders meer ruimte te geven om de klacht goed af te handelen. Bovendien is de termijn van vier weken in lijn met de overige codes in de Nederlandse Reclame Code.

Keuze afmelding anoniem of met e-mailverificatie

In de voormalige opzet meldden ontvangers zich alleen af in combinatie met een naam en een e-mailadres. Voor een aantal consumenten bleek dit een barrière. Vanaf 1 april is er een keuze:

  • Anoniem vastleggen van de afmelding. Dit is zonder naam en zonder e-mailadres. De geldigheidsduur van deze nieuwe vorm van afmelden is twee jaar.
  • Afmelding vastleggen met mogelijkheid de gegevens in te zien, aan te passen en eventueel te verwijderen. Dit werkt middels een e-mailverificatie. De duur van deze aanmelding is zes jaar.


Wat is er concreet veranderd? We zetten het graag voor u op de rij:

  • Voor ontvangers wordt het eenvoudiger om aan te geven welke post ze wel en niet willen ontvangen;
  • Vermelding van Postfilter op of in de reclame uiting is per 1 april 2021 verplicht*;
  • De termijn voor behandeling van klachten is van twee naar vier weken gegaan. Dit geeft u meer tijd om de klacht te onderzoeken en adequaat te reageren richting de consument.
  • Afmelding kan zowel anoniem als met e-mailverificatie. De anonieme afmelding is twee jaar geldig en de afmelding middels e-mailverificatie zes jaar.

Er komen twee separate websites voor het postregister en voor het overledenenregister. Voorheen was er één website voor het Nationaal Postregister en het Nationaal Overledenenregister. In de nieuwe situatie zijn er twee websites:

  • postfilter.nl
  • nationaaloverledenenregister.nl

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee. Wilt u dat wij het Postfilter en het Nationaal Overledenenregister voor u raadplegen? Dat is uiteraard geen probleem en verzorgen we graag voor u.

* Voorbeelden:
Geen reclamepost meer ontvangen? Via www.postfilter.nl meldt u zich eenvoudig af voor reclamepost van adverteerders waar u niet klant bent of klant was.
Geen reclamepost meer? Maak uw bezwaar bekend via www.postfilter.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag direct een offerte aan!